Vážení rodiče, vážení táborníci,
děkujeme, že jste i v této neklidné době nám svěřili svoje ratolesti v letních měsících. Pro nás to znamenalo zavést mnoho nových prvků, které se týkaly nejen hygieny, ale i bezpečnosti dětí. Určité to pro nás bylo poučné a některé z těchto opatření (nevzniknou-li nové), zachováme i do budoucna.

Nikdo nevíme, jak bude rok 2021 vypadat, a to jsme vlastně nevěděli ani v březnu 2020, ale přesto doufáme a jsme přesvědčeni po letošních zkušenostech, že je nutno tábory na r. 2021 připravit. Nevíme jaká budou nová opatření nebo omezení a i letošní byly pro nás nové a jsme přesvědčeni, že se s tím vypořádáme.

Proto bychom Vás tímto chtěli upozornit, že prodej na rok 2021 bude zahájen 12.12.2020.
Zdraví vedoucí jednotlivých běhů.